ouyangdudu 的部落主页 ( 有 350 人来看过 | 粉丝 0 个 )

 • 性别: 
 • 昵称:  dudu
 • 签名:  dudu
 • 沪龄:  7年
 • 打卡天数:153天
 • 最后登录:1周前

自我介绍:

dudududu
 • 部落主页
 • 社团
 • 碎碎
 • 日志
 • 留言板
 • 印象
 • 勋章
 • 礼物
 • 更多

更多»加入的社团:


更多»社团发帖:


更多»日志:


I ever thought, I had no dream. 确切地说,我以为我已经完成了梦想了 事实呢,人生的路远远还没有结束 I feel my heart burning again. I should be accountable for